REFERENČNÍ PRÁCE - CÍRKEVNÍ STAVBY
  Anenská Studánka (okres Ústí nad Orlicí) – kaple nad pramenem

Kaple nad pramenem, obsahující velmi hodnotné barokní sousoší, součást areálu bývalých lázní.

  Havlíčkův Brod – kostel sv. Kateřiny

Původně středověký špitální kostel na břehu Sázavy, přestavěný renesančně, barokně a upravený v průběhu 19. století do dnešní podoby.

  Hostín u Vojkovic (okres Mělník) – kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel s raně gotickým jádrem a s výraznou vrcholně gotickou přestavbou okolo roku 1380, vybavenou kvalitní kamenickou prací, zachovaný pozdně gotický krov. 

  Hostinné – kostel Nejsvětější Trojice

Děkanský chrám v Hostinném vznikl na místě starší románsko-gotické stavby během několika stavebních etap v době gotiky, pozdní gotiky a renesance. Trojlodí zaklenul renesanční stavitel Carlo Valmadi.

  Cheb – kostel sv. Mikuláše

Původně románský dvouvěžový městský chrám, doplněný o raně gotický presbytář a pozdně gotické halové trojlodí. Impozantní chrámová stavba s vynikajícími umělecko-historickými detaily, jeden z největších a nejvýznamnějších kostelů v Čechách.

  Jindřichův Hradec – jezuitská kolej

Pozdně renesanční budova koleje, jedna z nejstarších v českých zemích, přestavěná po josefínských reformách na kasárna.

  Nymburk – Staré děkanství čp. 29

Velmi hodnotný, intaktně zachovaný poloroubený dům (děkanství) v jádru z poloviny 17. století s mimořádně cennými detaily. Jeho součástí je i cihelná hradební věž „Kaplanka“ ze 13. století a hluboké, snad renesanční sklepy.

  Stará Boleslav – jezuitská rezidence

Barokní jednokřídlá budova jezuitské koleje s kaplí, přestavěná po josefínských reformách na kasárna.

  Strakonice – soubor kaplí na hřbitově u sv. Václava

Soubor pozdně renesanční, barokně přestavěné kaple Nejsv. Trojice, barokní kaple sv. Vojtěcha a márnice na hřbitově u kostela sv. Václava.

  Žireč – konventní kostel sv. Anny

Raně barokní novostavba konventního chrámu sv. Anny u jezuitské rezidence, není vyloučena účast předního architekta raného baroka, Carla Luraga.

  Žireč (okres Trutnov) – zámek, později jezuitská rezidence

Původně dvoukřídlý renesanční zámek, doplněný v době baroka na čtyřkřídlou jezuitskou rezidenci, později upravený zpět na zámecké sídlo.