REFERENČNÍ PRÁCE - HRADY, ZÁMKY, TVRZE
  Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) – zámek

Unikátně dochovaný areál zámku se středověkým jádrem, mimořádně výstavnou renesanční stavební etapou, do dnešní podoby přestavěný ve druhé polovině 17. století stavitelem J.B. Matheyem

  Brandýs nad Labem – stavby v zámeckém parku

Původně manýristická zámecká zahrada z doby Rudolfa II. s četnými drobnými zahradními objekty ze 16. – 19. století.

  Čechtice (okres Benešov) – zámek

V jádru raně barokní trojkřídlý zámek, přestavěný v 18. století vrcholně barokně.

  Dlouhá Lhota (okres Příbram) – zámek

Venkovský barokní zámek, do dnešní podoby s válcovou věžičkou přestavěný na prahu klasicismu na přelomu 18. a 19. století.

  Dolní Beřkovice (okres Mělník) – zámek

Rozsáhlý pozdně renesanční čtyřkřídlý zámek s nárožními věžemi, přestavěný v období romantismu, s dochovanými renesančními krovy a malovanými stropy.

  Dolní Beřkovice (okres Mělník) – budovy předzámčí

Dvě pozdně klasicistní hospodářské a obytné budovy se starším renesančním a barokním jádrem.

  Filipov (okres Kutná Hora) – zámek

Původně barokní kaple, přestavěná na pozdně barokní zámek, do dnešní pseudogotické podoby upravený v období romantismu.
 

  Jemniště (okres Benešov) – bývalá tvrz, tzv. Starý zámek

V jádru středověká vodní tvrz, předchůdce pozdějšího zámku, přestavěná na obydlí zámeckého personálu.
  

  Jemniště (okres Benešov) – 2 zahradní domky

Dvojice obdobně řešených vrcholně barokních zahradních domků je součástí areálu zámeckého parku.

 

  Jirny (okres Praha – východ) – zámek

Původně středověký hrádek, přestavěný na renesanční a barokní zámek a do dnešní podoby upravený romanticky I.V. Ullmannem. V interiérech se dochovala malovaná výzdoba J. Navrátila.

  Komorní Hrádek (okres Benešov) – zahradnický domek

Klasicistní novostavba zahradnického domku je součástí areálu zámeckého parku. 

  Krásná Hora nad Vltavou (okres Příbram) – domnělá tvrz, později sýpka

Mohutná raně klasicistní sýpka na starších základech, domnělá tvrz, tvořící dominantu náměstí.

  Kuřívody (okres Česká Lípa) – zámek

Významná vrcholně středověká tvrz, přestavěná na monumentální renesanční zámek, dochovaný bez významnějších pozdějších úprav.  

  Květnice (okres Praha – východ) – bývalý hrad

Původně venkovské sídlo pražské patricijské rodiny, stojící na typologickém pomezí hradu a tvrze. 

  Lázně Bělohrad (okres Jičín) – areál zámku s čestným dvorem, oranžerií a sýpkou

Původně renesanční trojkřídlý zámek, přestavěný raně barokně a na počátku 18. století doplněný vstupním křídlem a čestným dvorem patrně podle návrhu J.B. Santiniho – Aichla. Součástí zámeckého areálu je i empírová oranžerie a velká klasicistní dýpka.  

  Němčice (okres Strakonice) – areál zámku s hospodářským dvorem

Původně středověká tvrz, přestavěná ve více renesančních, barokních a klasicistních etapách na venkovské zámecké sídlo s hodnotnou barokní kaplí sv. Jana Nepomuckého.
K areálu patří četné hospodářské budovy různého stáří – 2 sýpky, 2 stodoly, stáje, holubník, správcovský dům, gloriet v zámeckém parku a další.

  Ostrov u Bohdanče (okres Kutná Hora) – zámek a hospodářský dvůr

Raně barokní venkovský zámek, přestavěný v období pozdního baroka. K areálu patří hospodářské budovy různého stáří – sýpka, stáje, správcovský dům, kolna a 2 stodoly. 

  Ostředek (okres Benešov) – zámek s kaplí sv. Jana Nepomuckého

V jádru barokní zámek s hodnotnou kaplí sv. Jana Nepomuckého, přestavěný eklekticky. 

  Praha 5 Smíchov – usedlost Hřebenka

Původně barokní viniční předměstská usedlost, přestavěná do dnešní podoby ve 20. letech 20. století arch. Kavalírem. 

  Pravonín (okres Benešov) – zámek

V jádru renesanční zámek, výrazně přestavěný v období pozdního baroka a pozdního klasicismu.

  Řepín (okres Mělník) – areál zámku s hospodářskými budovami

Barokní zámek postavený s využitím budovy gotické tvrze, upravený v romantickém duchu. Areál doplňují bývalé hospodářské budovy (sýpka, konírny, stodola - později dům zahradníka).

  Sádek (okres Třebíč) – hrad Ungersburg (Sádek)

Původně raně gotický hrad s břitovou věží – bergfritem a mohutným zemním opevněním, upravený na honosný renesanční zámek s arkádovým křídlem. Do dnešní podoby přestavován barokně a klasicistně.

  Šelmberk (okres Tábor) – palác dolního hradu

Přístavba pozdně gotického paláce do původního předhradí středověkého hradu.

  Starý Knín (okres Příbram) – domnělá tvrz, později sladovna a sýpka

Mohutná raně barokní budova na starších základech, domnělá (avšak nedoložená) tvrz, od baroka sloužící nejprve jako sladovna a později jako sýpka.

  Třebotov (okres Praha – západ) – tvrz, později fara

Významná vrcholně středověká tvrz, přestavěná renesančně a barokně a upravená
na opatskou rezidenci a faru. 

  Tvoršovice (okres Benešov) – zámek, hospodářský dvůr a budovy v parku

V jádru barokní zámek, přestavěný neorenesančně snad za účasti I.V. Ullmanna,
s hospodářským dvorem a hodnotným přírodně-krajinářským parkem. 

  Žehušice (okres Kutná Hora) – bývalá tvrz, tzv. Starý zámek

Mimořádně hodnotná stavba se středověkým jádrem, přestavěná na renesanční zámek
a v období raného baroka na sýpku.

  Žehušice (okres Kutná Hora) – křídlo stájí a jízdárny

Vrcholně a pozdně barokní křídlo, obsahující kromě hodnotných trojlodních stájí také jízdárnu a byty zámeckého personálu. 

  Žehušice (okres Kutná Hora) – stará hájenka čp. 109

Klasicistní budova hájovny ve známé žehušické oboře.

  Žireč (okres Trutnov) – zámek, později jezuitská rezidence

Původně dvoukřídlý renesanční zámek, doplněný v době baroka na čtyřkřídlou jezuitskou rezidenci, později upravený zpět na zámecké sídlo.