referenční práce - Církevní stavby

Anenská Studánka (okres Ústí nad Orlicí) - kaple nad pramenem

Anenská Studánka (okres Ústí nad Orlicí) - kaple nad pramenem

Kaple nad pramenem, obsahující velmi hodnotné barokní sousoší, součást areálu bývalých lázní.
Brandýs nad Labem – piaristická kolej

Brandýs nad Labem – piaristická kolej

Pozdně barokní kolej piaristů, přestavěná na slepecký ústav a doplněná o nové moderní křídlo v první třetině 20. století.
Česká Lípa – klášter augustiniánů

Česká Lípa – klášter augustiniánů

Rozsáhlý areál augustiniánského kláštera, založený Albrechtem z Valdštejna. Součástí kláštera je kromě konventních budov také druhý ambit s Loretánskou kaplí a Svatými schody.
Havlíčkův Brod – kostel sv. Kateřiny

Havlíčkův Brod – kostel sv. Kateřiny

Původně středověký špitální kostel na břehu Sázavy, přestavěný renesančně, barokně a upravený v průběhu 19. století do dnešní podoby.
Hostín u Vojkovic (okres Mělník) - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Hostín u Vojkovic (okres Mělník) - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel s raně gotickým jádrem a s výraznou vrcholně gotickou přestavbou okolo roku 1380, vybavenou kvalitní kamenickou prací, zachovaný pozdně gotický krov.
Hostinné – kostel Nejsvětější Trojice

Hostinné – kostel Nejsvětější Trojice

Děkanský chrám v Hostinném vznikl na místě starší románsko-gotické stavby během několika stavebních etap v době gotiky, pozdní gotiky a renesance. Trojlodí zaklenul renesanční stavitel Carlo Valmadi.
Cheb – klášter dominikánů s kostelem sv. Václava

Cheb – klášter dominikánů s kostelem sv. Václava

Původně gotický klášter byl nahrazen raně barokní novostavbou s kostelem typu Il Gesu, snad podle návrhu Abrahama Leutnera. Později stavbu projektoval známý bavorský stavitel Michl Fischer.
Cheb – klášter františkánů s kostelem P. Marie

Cheb – klášter františkánů s kostelem P. Marie

Mimořádně hodnotný raně gotický klášterní chrám, postavený na místě starší zástavby, patří k nejvýznamnějším příkladům středověké architektury západních Čech. Mladší vrcholně gotické konventní budovy byly přestavěny barokně.
Cheb – kostel sv. Mikuláše

Cheb – kostel sv. Mikuláše

Původně románský dvouvěžový městský chrám, doplněný o raně gotický presbytář a pozdně gotické halové trojlodí. Impozantní chrámová stavba s vynikajícími umělecko-historickými detaily, jeden z největších a nejvýznamnějších kostelů v Čechách.
Jindřichův Hradec – jezuitská kolej

Jindřichův Hradec – jezuitská kolej

Pozdně renesanční budova koleje, jedna z nejstarších v českých zemích, přestavěná po josefínských reformách na kasárna.
Letařovice (okres Turnov) – kostel sv. Jakuba Většího

Letařovice (okres Turnov) – kostel sv. Jakuba Většího

Původně prostý gotický vesnický kostel, barokně přestavěný, se známým malovaným deskovým stropem zachycujícím svatojakubskou legendu.
Nymburk – Staré děkanství čp. 29

Nymburk – Staré děkanství čp. 29

Velmi hodnotný, intaktně zachovaný poloroubený dům (děkanství) v jádru z poloviny 17. století s mimořádně cennými detaily. Jeho součástí je i cihelná hradební věž „Kaplanka“ ze 13. století a hluboké, snad renesanční sklepy.
Sokolov – arciděkanský kostel sv. Jakuba Většího

Sokolov – arciděkanský kostel sv. Jakuba Většího

Monumentální raně barokní městský chrám ze 70. let 17. století, se zachovanou starší renesanční věží.
Stará Boleslav – jezuitská rezidence

Stará Boleslav – jezuitská rezidence

Barokní jednokřídlá budova jezuitské koleje s kaplí, přestavěná po josefínských reformách na kasárna.
Strakonice – soubor kaplí na hřbitově u sv. Václava

Strakonice – soubor kaplí na hřbitově u sv. Václava

Soubor pozdně renesanční, barokně přestavěné kaple Nejsv. Trojice, barokní kaple sv. Vojtěcha a márnice na hřbitově u kostela sv. Václava.
Valtice (okres Břeclav) – klášter milosrdných bratří s nemocnicí

Valtice (okres Břeclav) – klášter milosrdných bratří s nemocnicí

Raně barokní konvent milosrdných bratří ze 60. – 70. let 17. století, později dostavovaný, doplněný ve 2. polovině 19. a v 1. polovině 20. století o budovy nemocnice.
Velenice (okres Česká Lípa) – kostel Nejsvětější Trojice

Velenice (okres Česká Lípa) – kostel Nejsvětější Trojice

Vrcholně barokní novostavba typického severočeského vesnického kostela z roku 1738 byla dostavěna a zvětšena koncem 18. století.
Velvary - hřbitovní kostel sv. Jiří

Velvary - hřbitovní kostel sv. Jiří

Známý pozdně renesanční hřbitovní kostel v gotizujícím stylu, dílo mistra Santina Malvaziona z let 1613-20.
Zákupy – kostel sv. Fabiána a Šebestiána

Zákupy – kostel sv. Fabiána a Šebestiána

Původně pozdně gotické halové trojlodí z doby po roce 1500, upravené renesančně a barokně a zásadně přestavěné romanticky v letech 1863-65.
Žireč – konventní kostel sv. Anny (okres Trutnov)

Žireč – konventní kostel sv. Anny (okres Trutnov)

Raně barokní novostavba konventního chrámu sv. Anny u jezuitské rezidence, není vyloučena účast předního architekta raného baroka, Carla Luraga.
Žireč (okres Trutnov) – zámek, později jezuitská rezidence

Žireč (okres Trutnov) – zámek, později jezuitská rezidence

Původně dvoukřídlý renesanční zámek, doplněný v době baroka na čtyřkřídlou jezuitskou rezidenci, později upravený zpět na zámecké sídlo.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.