Elaborát shp

Stavebněhistorický průzkum (též stavebně-historický průzkum, SHP) je specializovaným odborným odvětvím, zaměřeným na komplexní poznání a dokumentaci vývoje kulturní památky či jiné historické stavby. Smyslem SHP je dokumentace objektu a jeho historického vývoje a současně stanovení priorit a regulativ pro případnou budoucí obnovu a rekonstrukci.

Elaborát stavebněhistorického průzkumu, zpracovaný podle závazné metodiky, obsahuje tyto části a kapitoly:

Textová část

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Prostorová identifikace stavby (lokalita, katastrální území, okres, číslo popisné, číslo parcelní, rejstříkové číslo ústředního seznamu nemovitých kulturních památek)
DĚJINY OBJEKTU

DĚJINY OBJEKTU

kompletní dějiny objektu na základě dostupných historických písemných i obrazových archívních pramenů a literatury, zpracované profesionálním historikem
SEZNAM LITERATURY, ARCHÍVNÍCH PRAMENŮ A IKONOGRAFICKÉHO MATERIÁLU

SEZNAM LITERATURY, ARCHÍVNÍCH PRAMENŮ A IKONOGRAFICKÉHO MATERIÁLU

kompletní seznam dostupné literatury, archívních pramenů a ikonografického materiálu (historická vyobrazení a plánová dokumentace)
ARCHITEKTONICKÝ POPIS OBJEKTU

ARCHITEKTONICKÝ POPIS OBJEKTU

podrobný popis situace, dispozice, fasád i všech místností, včetně veškerých konstrukcí a detailů (stěny, stropy, klenby, podlahy, krovy, okna, dveře, omítky a nátěry, detaily fasády, topeniště a další)
DENDROCHRONOLOGICKÁ ANALÝZA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

DENDROCHRONOLOGICKÁ ANALÝZA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

exaktní datování dřevěných konstrukčních prvků stavby (zejména krovů a stropů)
PŘEHLED STAVEBNÍHO VÝVOJE OBJEKTU

PŘEHLED STAVEBNÍHO VÝVOJE OBJEKTU

stavební dějiny objektu, jako syntéza poznatků historického průzkumu a podrobných znalostí objektu
ARCHITEKTONICKÉ A PAMÁTKOVÉ HODNOCENÍ

ARCHITEKTONICKÉ A PAMÁTKOVÉ HODNOCENÍ

stavebně-historický a památkový význam objektu, kompletní soupis hodnotných konstrukcí a detailů (řemeslných i architektonických), soupis hlavních architektonických a památkových závad
ZÁSADY, SMĚRNICE A TIPY PRO BUDOUCÍ VYUŽITÍ A REKONSTRUKCI OBJEKTU

ZÁSADY, SMĚRNICE A TIPY PRO BUDOUCÍ VYUŽITÍ A REKONSTRUKCI OBJEKTU

zásady pro další přístup k památkovému objektu, vypracované na základě jeho detailní znalosti

Grafické přílohy

HISTORICKÁ IKONOGRAFIE

HISTORICKÁ IKONOGRAFIE

dostupná historická mapová, plánová, obrazová a fotografická dokumentace
DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

dostupná současná mapová a plánová dokumentace, zaměření detailů apod.
VYHODNOCENÍ STAVEBNÍHO VÝVOJE OBJEKTU

VYHODNOCENÍ STAVEBNÍHO VÝVOJE OBJEKTU

grafické vyhodnocení (barevné plány), dokumentující historický vývoj objektu
ARCHITEKTONICKÉ A PAMÁTKOVÉ  HODNOCENÍ

ARCHITEKTONICKÉ A PAMÁTKOVÉ HODNOCENÍ

grafické vyhodnocení (barevné plány) architektonické a památkové hodnoty místností, konstrukcí a detailů
KOMPLETNÍ FOTODOKUMENTACE

KOMPLETNÍ FOTODOKUMENTACE

digitální i tištěná fotodokumentace se zaměřením na architektonické a řemeslné detaily

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.