referenční práce - Městské stavby

Altenburg (Německo) – neorenesanční vila

Altenburg (Německo) – neorenesanční vila

Rozsáhlá městská neorenesanční vila (zaměření objektu).
Aš – bývalá hasičská zbrojnice a městská knihovna čp. 635

Aš – bývalá hasičská zbrojnice a městská knihovna čp. 635

Typologicky i architektonicky pozoruhodná moderní stavba od architekta Emila Röslera z let 1930-31.
Brandýs nad Labem – dům čp. 3

Brandýs nad Labem – dům čp. 3

Patrový městský dům s barokním sklepem.
Český Brod – stará radnice čp. 1

Český Brod – stará radnice čp. 1

Původně gotická radnice (nejstarší radnice poddanského města v Čechách), dosud v dispozici částečně dochovaná, přestavěná po roce 1850 a roku 1930 na soudní budovu.
Český Krumlov – domek čp. 173

Český Krumlov – domek čp. 173

Barokní předměstský domek.
Dubá (okres Česká Lípa) – bývalý hotel Slavie („Zur Sonne“) čp. 217

Dubá (okres Česká Lípa) – bývalý hotel Slavie („Zur Sonne“) čp. 217

Klasicistní novostavba hostince z doby po roce 1836, přestavěná v době II. světové války a po válce doplněná o přístavbu sálu.
Dvůr Králové nad Labem - dům čp. 86

Dvůr Králové nad Labem - dům čp. 86

Původně renesanční měšťanský dům, do dnešní výstavné podoby s podloubím přestavěný v závěru 18. století.
Dvůr Králové nad Labem – dvojdomek čp. 322+476

Dvůr Králové nad Labem – dvojdomek čp. 322+476

Barokní, částečně roubený dvojdomek v okrajové části jádra města (záchranný průzkum před demolicí).
Havlíčkův Brod – ohradní zeď v ulici Na Valech

Havlíčkův Brod – ohradní zeď v ulici Na Valech

Ohradní zeď, patrně zbytek hlavní městské hradby středověkého opevnění.
Havlíčkův Brod – tzv. Školníkův dům čp. 55

Havlíčkův Brod – tzv. Školníkův dům čp. 55

Velmi hodnotný měšťanský dům pozdně gotického a renesančního stáří, s dochovanými středověkými sklepy, renesančními malovanými stropy a dalšími detaily.
Havlíčkův Brod – stará radnice čp. 87

Havlíčkův Brod – stará radnice čp. 87

Tzv. „Stará radnice“ vznikla pozdně renesanční až raně barokní úpravou několika středověkých a renesančních domů.
Hradec Králové – dům čp. 63

Hradec Králové – dům čp. 63

Měšťanský dům středověkého původu s gotickými sklepy a barokním průčelím.
Hradec Králové – bývalá Reálka čp. 234

Hradec Králové – bývalá Reálka čp. 234

Historizující budova hradecké Reálky s kaplí z let 1873-74.
Hradec Králové – budova YMCA čp. 666

Hradec Králové – budova YMCA čp. 666

Tradicionalistická budova sdružení YMCA z let 1923-25 od architekta Václava Rejchla (spolupráce Jan Rejchl) je významnou památkou moderního Hradce.
Cheb – radnice čp. 1

Cheb – radnice čp. 1

Původní středověká radnice jednoho z našich nejvýznamnějších historických měst vznikla úpravou dvou gotických domů. Dnešní výstavná podoba je barokní.
Cheb – „Městský dům“ čp. 492

Cheb – „Městský dům“ čp. 492

Mimořádně výstavný čtyřkřídlý gotický měšťanský dům, přestavěný renesančně a barokně. „Městský dům“, dnes sídlo muzea, je znám jako místo zavraždění Albrechta z Valdštejna.
Jičín – tzv. Regentský dům čp. 2

Jičín – tzv. Regentský dům čp. 2

Výstavný měšťanský dům pozdně gotického a renesančního původu, v první čtvrtině 17. století přestavěný na honosné sídlo Valdštejnova regenta Jeronýma Bukovského.
Jindřichův Hradec – dům čp. 119

Jindřichův Hradec – dům čp. 119

Předměstský dům nejpozději renesančního původu s pozoruhodným a složitým stavebním vývojem.
Karlovy Vary – lázeňský dům Rubín čp. 83

Karlovy Vary – lázeňský dům Rubín čp. 83

Neobarokní stavba lázeňského domu z let 1896-97, do dnešní podoby přestavěného v letech 1911 a 1927.
Křivsoudov (okres Benešov) – dům čp. 66

Křivsoudov (okres Benešov) – dům čp. 66

Patrový městský pozdně klasicistní dům, postavený na místě původně renesančního hospodářského dvora.
Lanškroun – Langerova vila čp. 335

Lanškroun – Langerova vila čp. 335

Eklektická vila z let 1885-94, spojená původně s továrnou na zlatnické zboží, novodobě adaptovaná na kulturní dům.
Liberec – Severočeské muzeum čp. 437+485

Liberec – Severočeské muzeum čp. 437+485

Impozantní neogotická budova libereckého muzea (jedna z největších a nejvýznamnějších v Čechách) byla postavena v letech 1897-98 podle modifikovaného projektu F. Ohmana, upraveného H. Griesebachem.
Liberec – městské lázně čp. 723/I

Liberec – městské lázně čp. 723/I

Impozantní budova veřejných městských lázní s bazénem z roku 1899, plány vypracoval vídeňský architekt Peter Paul Brang. Unikátní památka, jedna z mála zachovaných svého druhu u nás.
Lysá nad Labem – špitál čp. 265

Lysá nad Labem – špitál čp. 265

Barokní špitál založený Františkem hrabětem Šporkem (posudek na krov).
Mariánské Lázně – Úšovice, lázeňský dům Miramonte čp. 133

Mariánské Lázně – Úšovice, lázeňský dům Miramonte čp. 133

Monumentální neobarokní lázeňský dům (hotel) z let 1904-05, dílo vídeňského architekta Eduarda Prandla.
Mělník – Masarykův kulturní dům čp. 323

Mělník – Masarykův kulturní dům čp. 323

Kultivovaná funkcionalistická architektura Masarykova kulturního domu z let 1935-36 od autorského týmu Josef Šircl – Bedřich Zeman – Jan Zelený (posudek).
Mladá Boleslav – dům čp. 2/I

Mladá Boleslav – dům čp. 2/I

Barokní, klasicistně přestavěný trojkřídlý měšťanský dům, postavený na základech starší stavby v areálu městského hradu, s rozsáhlými skalními sklepy.
Nymburk – tzv. Hlavův dům čp. 165

Nymburk – tzv. Hlavův dům čp. 165

Měšťanský dům vzniklý spojením dvojice středověkých domů se zachovanými sklepy, přestavěný v době renesance za primátora Václava Hlavy a dále klasicistně.
Nymburk – dům čp. 171

Nymburk – dům čp. 171

Měšťanský dům středověkého původu, přestavěný v době renesance, raného baroka, vrcholně barokně a klasicistně.
Nymburk – Staré děkanství čp. 29.

Nymburk – Staré děkanství čp. 29.

Velmi hodnotný, intaktně zachovaný poloroubený dům (děkanství) v jádru z poloviny 17. století s mimořádně cennými detaily. Jeho součástí je i cihelná hradební věž „Kaplanka“ ze 13. století a hluboké, snad renesanční sklepy.
Nymburk – vodárna, tzv. Turecká věž

Nymburk – vodárna, tzv. Turecká věž

Renesanční vodárenská věž, postavená asi v letech 1597-99 v linii gotické hradby.
Pacov – hospoda „Na Panské“ čp. 77

Pacov – hospoda „Na Panské“ čp. 77

Měšťanský dům (hospoda) renesančního nebo barokního původu, přestavěný klasicistně a na přelomu 19. a 20. století.
Praha – Staré Město, dům čp. 729/I „U Zeleného stromu“

Praha – Staré Město, dům čp. 729/I „U Zeleného stromu“

Skvostný renesanční dům s arkádovým nádvořím a velkou sladovnou, postavený na místě dvojice starších gotických domů, byl výrazně adaptován, přestavěn a zvýšen ve 20. letech 20. století.
Praha – Nové Město, Lannův palác čp. 1030

Praha – Nové Město, Lannův palác čp. 1030

Monumentální pozdně klasicistní městský palác z let 1857-58, postavený stavitelem J. Ripotou snad za účasti I. V. Ullmanna, nebo J. Krannera.
Praha – Nové Město, objekt čp. 2092

Praha – Nové Město, objekt čp. 2092

Posudek na objekt a parcelu čp. 2092 v Jindřišské ulici pro účely možné nové zástavby.
Praha – Malá Strana, dům čp. 242/III „U Bonaparta“

Praha – Malá Strana, dům čp. 242/III „U Bonaparta“

Třípatrový měšťanský dům v Nerudově ulici, s renesančním jádrem a výstavnou barokní stavební etapou.
Praha – Malá Strana, dům čp. 302/III „U bílého jelena“

Praha – Malá Strana, dům čp. 302/III „U bílého jelena“

Původně renesanční dům se staršími sklepy, přistavěný k městské hradbě, upravený barokně a klasicistně a do dnešní čtyřkřídlé podoby přestavěný v letech 1851-52.
Praha – Malá Strana, dům čp. 310/III „U tří bílých lilií“

Praha – Malá Strana, dům čp. 310/III „U tří bílých lilií“

Měšťanský dům na Jánském Vršku renesančního původu, přestavovaný zejména klasicistně.
Praha – Malá Strana, dům čp. 323/III „U tří zlatých korun“

Praha – Malá Strana, dům čp. 323/III „U tří zlatých korun“

Rozlehlý měšťanský dům, který vznikl složitým vývojem na místě někdejšího gotického kostela sv. Matěje a radnice čtvrti Obora (Jánský Vršek).
Praha – Malá Strana, dům čp. 481/III „U zeleného kozla“

Praha – Malá Strana, dům čp. 481/III „U zeleného kozla“

Dvoupatrový měšťanský dům na rohu Maltézského náměstí, s renesančním jádrem, do dnešní podoby upraven barokně a klasicistně.
Praha – Karlín, dům čp. 109

Praha – Karlín, dům čp. 109

Klasicistní nájemní dům z roku 1840 z doby prvotní výstavby Karlína.
Rožmitál pod Třemšínem (okres Příbram) – Hofmeisterův dům čp. 41

Rožmitál pod Třemšínem (okres Příbram) – Hofmeisterův dům čp. 41

Pozdně klasicistní měšťanský dům ze 60. let 19. století (zaměření objektu).
Slaný - tzv. Modletický dům čp. 14

Slaný - tzv. Modletický dům čp. 14

Původně středověký měšťanský dům, přestavěný v období renesance na jednu z nejvýstavnějších profánních budov ve měste, do dnešní podoby upravený v době pozdního baroka a klasicismu.
Slaný – dům U Vojnů čp. 134

Slaný – dům U Vojnů čp. 134

Měšťanský dům s mimořádně výstavnou pozdně gotickou a renesanční stavební etapou se sloupovou síní v přízemí a patře, přestavěný barokně a klasicistně.
Slavonice – dům čp. 515

Slavonice – dům čp. 515

Velký měšťanský dvojdům na horním náměstí ve Slavonicích s gotickým a renesančním jádrem a pozdějšími klasicistními úpravami.
Třebíč – Zámostí, dům čp. 10 „Židovská brána“

Třebíč – Zámostí, dům čp. 10 „Židovská brána“

Židovský domek barokního původu, přestavěný klasicistně roku 1821 a upravovaný ve 2. pol. 19. a 1. pol. 20. století.
Turnov – dům čp. 271

Turnov – dům čp. 271

Původně barokní měšťanský dům, přestavěný klasicistně.
Vlašim – stará škola a záložna čp. 47

Vlašim – stará škola a záložna čp. 47

Nejstarší vlašimská škola barokního až klasicistního původu, doplněná roku 1935 o funkcionalistickou přístavbu záložny.
Vlašim - Stará radnice čp. 121

Vlašim - Stará radnice čp. 121

Nejstarší vlašimská radnice, vzniklá přestavbou dvou domů snad pozdně středověkého původu.
Vrchlabí – dům čp. 27

Vrchlabí – dům čp. 27

V jádru barokní domek, výrazně přestavěný do dnešní podoby klasicistně a pozdně klasicistně v 19. století.
Vrchlabí – dům čp. 209

Vrchlabí – dům čp. 209

Výstavný měšťanský pozdně barokní dům, přestavěný klasicistně a na počátku 20. století.
Vrchlabí – dům čp. 298 „Rozkročák“

Vrchlabí – dům čp. 298 „Rozkročák“

Velký trojkřídlý klasicistní dům (původně bělidlo lnu), postavený na břehu Labe (průzkum průčelí).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.